สพอ.ดอยหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP มอบสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภค

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอรุโณทัย ปิมลือ นายก อบต.หนองป่าก่อ และทีมปฏิบัติการตำบลหนองป่าก่อ เยี่ยมครัวเรือนมอบสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ นายจันดี ชัยยางบาล บ้านเลขที่ 7 ม.6 ต.หนองป่าก่อ ครัวเรือนเป้าหมาย ศจพ. ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง ร่วมบริจาคข้าวสารและปลากระป๋อง จำนวนหนึ่ง

(Visited 11 times, 1 visits today)