สพอ.ดอยหลวง ประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Click ชุมชน”

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สพอ.ดอยหลวงประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลชุมชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)