เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตำบลปงน้อย

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางวิหค สุริวงค์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง พร้อมด้วยทีมแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.)อำเภอดอยหลวงนายประพันธ์ สุริวงค์ นายอำเภอ และ คจพ.อ. ดอยหลวงออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย นายมา แก้วจ้นทา บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค ข้าวสาร ยารักษาโรค และ อยต.ปงน้อยสำรวจวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้าน คจพ.อ.ดอยหลวง ได้เสนอขอรับการช่วยเหลือจาก อบต.ปงน้อย งบประมาณเบื้องต้น 9,000 บาท ซึ่งศจพ.อ.ดอยหลวงได้วางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)