สพอ.ดอยหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกรณิศ  กุสาวดีพัฒนาการอำเภอดอยหลวง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน พร้อมประชาชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ม.10 ต.หนองป่าก่อ  อ.ดอยหลวง ณ พื้นที่สาธารณะบ้านใหม่พัฒนาใต้ม.10 ต.หนองป่าก่อ

(Visited 1 times, 1 visits today)