พช.ดอยหลวง ติดตามเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย โครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายเถลิงศก คงมั่น หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง ติดตามเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย โครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 3 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการ และวิเคราะห์แนวทางให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีนางนภัสนันท์ อัครพงศ์อังกูร พัฒนาการอำเภอดอยหลวง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ข้อมูล

(Visited 43 times, 1 visits today)