สพอ.ดอยหลวง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

เข้าชม 34 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนภัสนันท์ อัครพงศ์อังกูร พัฒนาการอำเภอดอยหลวง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 34 times, 1 visits today)