สพอ.ดอยหลวง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2562

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนภัสนันท์ อัครพงศ์อังกูร  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 22 times, 1 visits today)