สพอ.ดอยหลวง ติดตาม ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน แก่กลุ่มผลิตเครื่องเงินครบวงจร

เข้าชม 157 ครั้ง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายชัยวัฒน์  วาจาสัตย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอยหลวง พร้อมทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง ติดตาม ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน แก่กลุ่มผลิตเครื่องเงินครบวงจร ณ บ้านขุนแม่บง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง มีสมาชิก 40 คน ดำเนินการสืบทอดกันมาหลายรุ่น  โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตจากเงินแท้ 100 %

(Visited 157 times, 1 visits today)