การขับเคลื่อนปฏิบัติการ ๙๐วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

การขับเคลื่อนปฏิบัติการ ๙๐วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

                      ผู้นำต้องทำก่อน

ปลูกผัก ปลูกรัก” กับนายศิลปกร วชิราวงศ์ (บ้านพักพัฒนาการอำเภอดอยหล่อ) ปลูกผักมากกว่า 80 ชนิด เก็บเมล็ดพันธุ์ต่อยอดเพื่อแจกจ่ายให้กับครัวเรือนอื่นๆ แบบอย่างที่ทำได้จริง

(Visited 9 times, 1 visits today)