พช.ดอยหล่อนำทีมผู้นำ อช.ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์แปลงผักสวนครัวและมอบเมล็ดพันธุ์แก่ผู้นำ อช.

พช.ดอยหล่อนำทีมผู้นำ อช.ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์แปลงผักสวนครัวและมอบเมล็ดพันธุ์แก่ผู้นำ อช.

    วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำ อช.ร่วมกันจัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ รดน้ำ ปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักนายอำเภอดอยหล่อ เพื่อสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในการปรับตัวในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สานต่อการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ในชุมชน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ สามารถปรับตัวอยู่ได้ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้นำ อช. ไปขับเคลื่อนขยายผลอย่างต่อเนื่องในระดับหมู่บ้านต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)