พช.ดอยหล่อ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563

เข้าชม 20 ครั้ง

? พช.ดอยหล่อ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสันติสุข ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการดำเนินงานกลุ่มองค์กรกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่หนองหอย ณ บ้านใหม่หนองหอย ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563
โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประธานกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่หนองหอย ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว สพอ.ดอยหล่อ

(Visited 20 times, 1 visits today)