ประชุมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมาชีพชุมชน อำเภอดอยหล่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายศิลปกร  วชิราวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อจัดกิจิรรม ประชุมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมาชีพชุมชน อำเภอดอยหล่อ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ มีกลุ่มเป้าหมาย คือทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนจากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 และ วิทยากรพี่เลี้ยงจากบ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 รวม 87 ราย เข้าร่วม มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างเครือข่ายอาชีพ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำเมนู อาชีพ

(Visited 13 times, 1 visits today)