ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ คัดเลือก กพสต. สองแคว

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 6 มีนาคม 2563  นายศิลปกร  วชิราวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อจัดกิจิรรม ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลสองแคว และ คัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล สองแคว ณ ศูนย์ กศน. ตำบลสองแคว

 

(Visited 17 times, 1 visits today)