กิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบ 46 ปี

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 5 มันาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ โดยนายศิลปกร  วชิราวงศ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ กิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบ 46 ปี มีการอา่นสาร จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้เรื่องการออมเงิน

(Visited 16 times, 1 visits today)