การบริจาคเงินสมทบโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ ได้มอบเงินบริจาคสมทบโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ เป็นเงิน 600 บาท พร้อมนี้ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ ได้เป็นผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอาทร พิมชะนก) รับมอบเงินบริจาคฯ จาก นางสาวชนาพิชญ์ ตาจุมปา เป็นเงิน 200 บาท นางศุภมาศ แจ่มศรี เป็นเงิน 200 บาท กองทุนหมู่บ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข เป็นเงิน 200 บาท รวมป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 12 times, 1 visits today)