ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยหล่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนังานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ  ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยหล่อจัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยหล่อ เพื่อพัฒนาทักษะในการบริการจัดการกองทุน โดยนายศิลปกร  วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อมาเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุม

 

(Visited 10 times, 1 visits today)