อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านไร่บวกปง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ

วนที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิลปกร วชิราวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่บวกปง หมู่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้จัดสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

(Visited 47 times, 1 visits today)