ร่วมกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44

นายศิลปกร   วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP  อำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้า OTOP  ในงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด อำเภอเอมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลิตผู้ประกอบการ OTOP มาจำหนาย จำนวน 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม บ้านถวายซิลเวอร์แวร์ดีไซน์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตราผาช่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ กลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองบ้านปากทางเจริญ ไส้อั่วป้าตุ๋ยลูกชิ้นฟาร์มลักษณ์

(Visited 26 times, 1 visits today)