ไข่เค็มสมุนไพร

เข้าชม 179 ครั้ง

ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เค็มที่ให้คุณประโยชน์ในรูปแบบสมุนไพร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าท่านมาแวะเยี่ยมเยียน ชมชุมชนท่องเทที่ยวบ้านป่าสะแก อย่าลืมมาแวะอุดหนุนไข่เค็มสมุนไพร กันนะจ๊ะ

ติดต่อ
นางจารุณี สุนทรพฤกษ์ บ้านเลขที่ 14 หมู่2 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 081-8573670

(Visited 179 times, 1 visits today)