รายงานผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 33 กลุ่ม ประจำงวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ออมทรัพย์ รอบ 2 ปี 62

(Visited 34 times, 1 visits today)