พช.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในกิจกรรม “ป่าสะแกปลูกผักแก้จน” ณ ตำบลป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช

เข้าชม 15 ครั้ง
(Visited 15 times, 1 visits today)