กิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทยวิถีชาวนาโบราณ

หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางฯ วันที่ 12 ธ.ค. 62 นายนรงค์ ยางงาม รษก.พอ.เดิมบางฯ ใอบหมายให้นางสาวจิดาภา มันศิริ นวช.ชนก.เข้าร่วมกิตกรรม เกี่ยวข้าวพันธุ์์์ทับทิมชุมแพ กข.69 ณ บ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณฯ มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะครู นักเรียนบ้านหัวเขา เข้าร่วม จำนวน 55 คน น่านฟ้า ทินารมภ์ ปชส.สพอ.เดิมบางฯ รายงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)