หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางนางบวช กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 5 ธันวาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
นายนรงค์ ยางงาม รักษาการพัฒนาอำเภอเดิมบางนางบวช นำทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีตักบาตร พิธีถวายบังคม และกิจรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี น่านฟ้า ทินารมภ์ ปชส.สพอ.เดิมบางฯ รายงาน

(Visited 15 times, 1 visits today)