หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางนางบวช ” เปิดตลาด ไทยเด็ด PTT station “

วันที่ 6 ธันวาคม 2562
นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด “ไทยเด็ด PTT station” มีนายนรงค์ ยางงาม รักษาการพัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช กล่าวรายงาน มีคุณธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒนกุล ประธานบริษัทสุพรรณธนแก็ส สถานีบริการ PTT Station สาขาเดิมบางนางบวช คุณประสงค์ ศรีสุริยาพัฒนกุล คุณสวรรค์ ศรีสุริยาพัฒนกุล คุณสุนิสา เลิศล้ำ ผู้จัดการสถานีบริการ PTT คุณนิวัต สุบัติคำ รองผู้จัดการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำ อช. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนร้านค้า OTOP ในอำเภอเดิมบางเข้าร่วมพิธี ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑสัมมาชีพ มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง น่านฟ้า ทินารมภ์ ปชส.สพอ.เดิมบางนางบวช รายงาน

(Visited 47 times, 1 visits today)