ติดตามหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางนางบวช วันที่ 31 ต.ค. 62 นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์ นวช.ปกิบัติการและนายมนตรี ศีวิลัย นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประสานงานการดำเนินงานบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวฯ ณ บ้านป่าสะแก หมู่ที่ 2 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน น่านฟ้า ทินารมภ์ รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)