หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางนางบวช วันที่ 31 ต.ค. 62 อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมเรียนรู้การใช้งาน และฝึกทักษะ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA)

หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางนางบวช วันที่ 31 ต.ค. 62 อำเ [...]

อ่านต่อ