✍️ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ✍️

🎭 ที่นี่ … สพอ. ด่านซ้าย 🎭

✍️ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ✍️

📆  วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข์ พัฒนาการอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับฟังนโยบายที่สำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
━━━━━━━━━━━
📸ข่าว/ภาพ: สพอ.ด่านซ้าย รายงาน🌈

(Visited 5 times, 1 visits today)