นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (ชำนาญการพิเศษ)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dansai วันที่ 07 พ.ค. 2564

🎭 ที่นี่ … สพอ. ด่านซ้าย 🎭 🔆 นายอำเภอด่านซ้าย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 🔆

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dansai วันที่ 22 เม.ย. 2564

🔆 ติดตามรับฟังการจัดประชุมผ่านระบบวีติทัศน์ทางไกล (Video Conference)ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🔆

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dansai วันที่ 07 พ.ค. 2564

🎭 ที่นี่ … สพอ. ด่านซ้าย 🎭 🔆 นายอำเภอด่านซ้าย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 🔆

🎭 ที่นี่ … สพอ. ด่านซ้าย 🎭 🔆 นายอำเภอด่านซ้าย  ลง [...]