สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง ร่วมจัดนิทรรศการ แผนปฏิบัติการ 90 วัน หมู่บ้านต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านโพธิ์ศรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง [...]
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ณ วัดเขาตะเภาทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาล” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอด่านช้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมูที่ ๑ ตำบลวังยาว

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอด่านช้าง ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๓ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง  [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก “ตราเครื่องบิน” ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งม [...]
อ่านเพิ่มเติม