สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง ร่วมจัดนิทรรศการ แผนปฏิบัติการ 90 วัน หมู่บ้านต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านโพธิ์ศรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง [...]
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ณ วัดเขาตะเภาทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกกเต็น หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้า [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ น [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์  กู้เกียรติกำธร เจ้า [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอด่านช้าง ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๓ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง  [...]
อ่านเพิ่มเติม

เปิดปฏิบัติการ “Quick win 90 วัน” ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

เปิดปฏิบัติการ “Quick win 90 วัน” ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ ๒ ผู้นำต้องทำก่อน

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม