ประกาศ

ประกาศอำเภอดำเนินสะดวก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและ ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/06/2563)

ประกาศอำเภอดำเนินสะดวก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/06/2563)