ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ดำเนินสะดวก ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสลิด จัดกิจกรรมร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

30 มิ.ย. 65 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินส [...]

กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

<<กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นร [...]

นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ ประชุมพัฒนากร ข้าราชการในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาก [...]

อำเภอดำเนินสะดวก จัดกิจกรรม “คาราวานแก้จน คนดำเนินสะดวก” เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.) นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ช [...]

พช.ดำเนินสะดวกจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📌📌 พช.ดำเนินสะดวกจัดประชุมโครงการเ [...]