นวลนิตย์ สังข์กระแสร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 17 มิ.ย. 2565

อำเภอดำเนินสะดวก จัดกิจกรรม “คาราวานแก้จน คนดำเนินสะดวก” เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 22 มิ.ย. 2565

กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

<<กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นร [...]