นวลนิตย์ สังข์กระแสร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 30 มิ.ย. 2565

พช.ดำเนินสะดวก ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสลิด จัดกิจกรรมร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 30 มิ.ย. 2565

พช.ดำเนินสะดวก ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสลิด จัดกิจกรรมร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

30 มิ.ย. 65 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินส [...]