สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ขอแสดงความยินดี กับ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

เข้าชม 36 ครั้ง
(Visited 36 times, 1 visits today)