สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านปงสนุกใหม่ ม.10 ตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านห้วยบง ม.3 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา