🔜สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565