ประวัติความเป็นมา

อำเภอจุน (คำเมือง: Lanna-Chun.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา

ประวัติ[แก้]

อำเภอจุน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย แยก ตำบลจุน และตำบลลอ อำเภอเชียงคำ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2506[1] และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี 2508 [2] อำเภอจุนเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเวียงลอ ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับเมืองพะเยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอจุนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ห้วยข้าวก่ำ LN-Tambon-Huai Khao Kam.png Huai Khao Kam 12 3,507 9,159
2. จุน LN-Tambon-Chun.png Chun 17 3,376 9,463
3. ลอ LN-Tambon-Lo.png Lo 11 2,332 6,447
4. หงส์หิน LN-Tambon-Hong Hin.png Hong Hin 13 2,430 7,007
5. ทุ่งรวงทอง LN-Tambon-Thung Ruang Thong.png Thung Ruang Thong 13 2,528 7,957
6. ห้วยยางขาม LN-Tambon-Huai Yang kham.png Huai Yang Kham 11 2,124 5,835
7. พระธาตุขิงแกง LN-Tambon-Phra That Khing Kaeng.png Phra That Khing Kaeng 9 1,721 5,116

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอจุนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษา[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์[แก้]

  1. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  2. กล้วยหอมทองยัดเยียด
  3. น้ำพริกข่า
  4. แจกันไม้มะม่วง
  5. ข้าวแตน
(Visited 3,637 times, 1 visits today)