@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” 🎯👌

เข้าชม 6 ครั้ง

🎤🎤วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว พืชผักสมุนไพรต้าน โควิด – 19 และปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล สร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในการใช้ที่ว่างสร้างอาหาร ตามกระบวนการ ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นได้จริง ซึ่งในกิจกรรม ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 และมอบต้นกล้าพันธุ์ผัก จากส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมกิจกรรม เช่น ผักชี พริก ผักกาด กะหล่ำ ถั่วฝักยาว เป็นต้น

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำ อช. ตัวแทนนายกเทศมนตรี/นายก อบต.ทุกตำบล ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงสาธิตที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา 🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 6 times, 1 visits today)