สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

เข้าชม 1 ครั้ง

🎤🎤วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณฯ ได้แก่ นายวินัย ทาปัน อายุ 100 ปี 4 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 119/5 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเข้าก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน และนางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประขาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ  บ้านเลขที่ 119/5 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเข้าก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 1 times, 1 visits today)