💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ @จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 🎯👌

เข้าชม 20 ครั้ง

🎤🎤วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่บ้านห้วยหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 🆗🆗

━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 20 times, 1 visits today)