สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าชม 7 ครั้ง

🎤🎤วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่บ้านธาตุสันดงทอง หมู่ 7 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 🆗🆗

━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 7 times, 1 visits today)