สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 10 ครั้ง

🎤🎤วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้มีการทำเกษตรผสมผสาน โดยการปลูกไม้เศรษฐกิจ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก  การสาธิตการทำอาหารสัตว์ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ณ บ้านร่องดู่ หมู่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 10 times, 1 visits today)