💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 🎯👌

เข้าชม 1 ครั้ง

🎤🎤วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิการยน 2565 เวลา 10.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

1.นายเจริญ ใจเขียว บ้านธาตุสันดงทอง ม.7 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

2.นายพงษ์สกุล คุณารูป บ้านธาตุสันติสุข ม.8 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 1 times, 1 visits today)