💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง โคก หนอง นา นายประสงค์ สายวงค์🎯👌

เข้าชม 9 ครั้ง

🎤🎤วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอ พร้อมด้วย นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง โคก หนอง นา นายประสงค์ สายวงค์  พื้นที่ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารบริเวณ รอบๆแปลง สร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยการจำหน่ายผลผลิตภายในชุมชนทุกวัน🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 9 times, 1 visits today)