💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 🎯👌

เข้าชม 10 ครั้ง

🎤🎤วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ และนำแผนระดับอำเภอบูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดต่อไป

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 10 times, 1 visits today)