💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุม(ร่าง)แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดพะเยา 🎯👌

เข้าชม 7 ครั้ง

🎤🎤วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุม(ร่าง)แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ ลดโลกร้อน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมฯดังกล่าว

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 7 times, 1 visits today)