💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 🎯👌

เข้าชม 6 ครั้ง

🎤🎤วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อ วางแผนขับเคลื่อนงานตามงบประมาณ ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุตามแผนงานและตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 6 times, 1 visits today)