สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบาไพรเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบาไพรเกษตรอินทรีย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม และให้คำแนะนำช่องทางการตลาด ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)