สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

เข้าชม 4 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตน และลดภาวะการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยนางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล อัยการ ประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมฯ

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ สนามหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 4 times, 1 visits today)