สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 8 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.  นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุม เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวางแผนการขับเคลือนการดำเนินงานของเครือข่ายระดับอำเภอ​ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา​ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข​

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอจุน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจุน

(Visited 8 times, 1 visits today)